Tuinmiddagen Dementie & Groen

In Diemen opende een tehuis voor dementerende ouderen zijn deuren (en tuin) voor omwonende en schoolkinderen. Ik heb meegeholpen in de begeleiding van de kinderen en ouderen tijdens deze middagen. Het initiatief voor deze middagen kwam voort uit het onderzoek van Mechthild Stuhlmacher n.a.v. een onderzoeksproject georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

De tuin van het tehuis werd weinig gebruikt. Tegelijkertijd had de naastgelegen school de behoefte aan meer groen. De twee partijen zijn bij elkaar gebracht “waardoor de stille tuin langzaam zou moeten veranderen in een levendige, sociale, groen en gezonde plek voor alle generaties”. De middagen waren een bemoedigend tafereel waarvan bewoners, kinderen en de organisaties zichtbaar genoten.

Website onderzoek Mechthild Stuhlmacher

Thema: landschap, eigen projecten