Afstudeeropdracht Dementie Rubroek

Mijn afstuderen begon met een half jaar onderzoek naar de huidige dementie voorzieningen in Nederland. Uit mijn onderzoek kwam hoofdzakelijk naar voren dat dementie tehuizen afgesloten zijn van hun omgeving. Ze functioneren als een op zich zelf staande (zorg)machine. Hierdoor is de stap om naar een verzorgingstehuis te verhuizen enorm.

In mijn ontwerp heb ik de problemen uit het onderzoek proberen op te lossen. Door gebruik te maken van kleinschalige groepswoningen kan je per woning, wanneer nodig, een andere cultuur kan benadrukken. Tradities, maaltijden en objecten in de woning kunnen desgewenst naar een bepaalde cultuur worden aangepast. Ook heb ik geprobeerd veel gebruik te maken van rijke buitenruimtes. Door deze te omringen door een rondgang kan je de buitenruimtes zowel van binnen als van buiten ervaren. Zo wordt de belevingswereld van de gebruikers veel groter.

Thema: architectuur, landschap, studie projecten